Cách đồng bộ Pi với xe máy gắn khóa chống trộm Fox

Đồng bộ Pi với xe máy của bạn thật đơn giản với các bước sau

Sau một thời gian sử dụng, dưới một vài điều kiện nhất định, bạn sẽ cần đồng bộ khóa chống trộm Fox và Pi lại với nhau để có thể sử dụng một cách ổn định nhất.

Các trường hợp cần đồng bộ:

Trường hợp 1: Sau khi thay pin Trường hợp 2: Sau khi thay bình Acquy Trường hợp 3: Lỏng khay pin (ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng của người dùng). Cách nhận biết khi Fox – Pi cần đồng bộ lại: Khi mở khóa xe, Fox báo động chống trộm mặc dù Pi đang ở trong phạm vi nhận diện.

Cách đồng bộ: Bạn chỉ cần lại gần xe trong phạm vi 5m và bấm Pi 2 lần.

Thao tác: Sau khoảng 1-2s đèn trên Pi sáng 1s, xinhan nháy 1 lần.

Last updated