Bật/tắt chống trộm FoxS

Tính năng chống trộm của FOXS sẽ có thể được kích hoạt chỉ với 1 lần bật/tắt trên smartphone.

Bạn có thể Bật/Tắt tính năng chống trộm xe trên FoxS thật đơn giản với một trong hai cách sau:

Cách 1: Bật/Tắt chống trộm trên FoxS bằng thao tác trực tiếp lên xe

Bước 1: Tắt núm vặn ổ khóa

Bước 2: Bấm giữ nút đề 2 giây, xe báo 1 tiếng bíp

Bước 3: Bỏ tay ra khỏi nút đề, xe báo 2 tiếng bíp => Chống trộm đã kích hoạt

Lưu ý: mỗi lần bật tắt núm vặn thì phải bật lại chống trộm.

Cách 2: Bật/Tắt chống trộm trên FoxS bằng thao tác trên ứng dụng Pitech+

Bước 1: Lại gần xe máy trong phạm vi 5m

Bước 2: Mở Bluetooth trên điện thoại đã cài đặt ứng dụng Pitech+

Bước 3: Sử dụng điện thoại đã cài đặt ứng dụng Pitech+ với xe máy, chọn tắt chống cướp hoặc chống dắt

Last updated