Đổi số điện thoại đăng nhập ứng dụng Pitech

Hướng dẫn đổi số điện thoại đăng nhập ứng dụng Pitech

Bước 1: Tải ứng dụng

Vào CH Play hoặc App Store để tải App Pitech.

LƯU Ý:

  • Android: Bật wifi + Bluetooth + GPS

  • IOS: Bật wifi + Bluetooth

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng Pitech

Để “ĐĂNG NHẬP” vào ứng dụng Pitech, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Bước 3: Đổi số điện thoại mới của bạn

Để chuyển đổi được số điện thoại, bạn nhấp vào “THÔNG TIN” để xóa thiết bị ra khỏi tài khoản cũ.

Nhấp vào THÙNG RÁC để thực hiện thao tác “XÓA THIẾT BỊ”

Sau khi “XÓA THIẾT BỊ” thành công, nhấp vào biểu tượng hình người để “ĐĂNG XUẤT”

“ĐĂNG XUẤT” tài khoản cũ ra khỏi thiết bị.

Bước 4: Đăng ký số điện thoại mới

Họ tên và số điện thoại mà bạn muốn chuyển đổi.

Sau đó “MÃ XÁC NHẬN TÀI KHOẢN” sẽ trả về số điện thoại mới của bạn.

Tiếp theo, chuyển qua phần đăng nhập, nhập số điện thoại vừa chuyển đổi, mật khẩu: 123456.

Bước 5: Liên kết thiết bị vào xe

Hai số cuối của mã AT là số “BIKE 89” bạn cần thêm vào thiết bị.

Bốn số cuối của mã AT là mã “PIN THIẾT BỊ”

Last updated