Khác biệt giữa Fox và FoxS?

Bạn có thể xem video giới đây để nắm rõ hơn khác biệt giữa Fox và FoxS và chọn sản phẩm phù hợp.

FoxS hiện có thể lắp đặt cho các dòng xe: VARIO smartkey, AIR BLADE smartkey, VISION smartkey, LEAD smartkey.

Fox có thể lắp được cho tất cả các dòng xe phổ thông khác (từ 110 - 150cc).

Last updated