Chương trình Hỗ trợ truyền thông

Chương trình hỗ trợ truyền thông của Pitech nhằm hỗ trợ các đại lý cung cấp sản phẩm của Pitech tới người tiêu dùng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

  • Nhà Phân phối/Đại lý nhận được hỗ trợ catalogue, flyer hoặc banner miễn phí theo các chương trình của Pitech.

  • Thông tin về Nhà Phân phối/Đại lý sẽ được quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và trang web của Công ty.

  • Nhà Phân phối/Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mại và tăng trưởng doanh số của Công ty.

  • Nhà Phân phối/Đại lý được hỗ trợ sản phẩm mẫu demo tại cửa hàng (áp dụng tuỳ cửa hàng) theo chính sách của Pitech.

  • Nhà Phân phối/Đại lý được Pitech giới thiệu khách hàng nếu có khách hàng gần khu vực của nhà Phân phối/Đại lý.

  • Nhà Phân phối/Đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hóa, sản phẩm, chính sách của hãng và nhà sản xuất, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

  • Nhà Phân phối/Đại lý đào tạo về sản phẩm của công ty Pitech miễn phí.

Last updated