Công nghệ kết nối Heart Beat

Dễ sử dụng, hoàn toàn tự động, ổn định và tiết kiệm năng lượng là đặc điểm của công nghệ kết nối HeartBeat do chính Pitech nghiên cứu phát triển.

Dựa trên nền tảng Bluetooth Low Energy (BLE 4.0), tín hiệu được gửi đi liên tục và ổn định với những đợt sóng ngắt quãng có thể được mô tả như nhịp tim, tín hiệu này chính là gói tin nhận dạng chủ nhân được tích hợp trên các thiết bị nhỏ gọn mà Pitech gọi là Pi.

Nhờ vào sóng HeartBeat phát ra liên tục, các thiết bị trong chuỗi IoT của Pitech sẽ nhận dạng được người dùng và đưa ra các lệnh tự động xử lý tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

pageCông nghệ bảo mật Multilevel

Last updated